Poniżej wpisz imię (np. "piotra", "weroniki") dla którego daty imienin chcesz wyszukać.

Czy wiesz skąd wziął się zwyczaj obchodzenia imienin?

Wiele osób zadaje sobie pytanie czym są imieniny i skąd wywodzi się ta tradycja.

Imieniny to tradycja wywodząca się z Kościoła Katolickiego polegająca na wspominaniu dnia błogosławionego lub świętego z kalendarza chrześcijańskiego lub innego dnia, który jest z tą osobą związany. Zwyczaj przeszedł do tradycji świeckiej jako okazja do spotkań i wspólnej zabawy.

Zwyczaj obchodzenia imienin jest szczególnie popularny w Polsce ale obchodzi się go także w krajach takich jak Czechy, Szwecja, Grecja, Bułgaria, Węgry, Rosja czy Łotwa. Jeżeli dana osoba urodziła się w marcu, a jej imieniny w kalendarzu występują w styczniu, czerwcu i grudniu to jej imieniny wypadają w czerwcu, ponieważ jest to najbliższa data po urodzeniu.

Imieniny obchodzi się z reguły bardzo podobnie do urodzin, z tą różnicą, że nie występuje zwyczaj palenia na torcie świeczek. Solenizantowi składane są życzenia i wręczane prezenty.

Co ciekawe, zwyczaj obchodzenia imienin nie jest popularny na Kaszubach i na Górnym Śląsku.